Cookie Consent by TermsFeed Generator
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL
Cynghorwyr Karen Bellis (Cadeirydd) Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH tyhirfarm@gmail.com - 01978 790687 - 07903 727298 Janet Strivens (Is-Gadeirydd) Y Graig, Llandegla, Wrexham, LL11 3BG janet@ygraig.org.uk - 01978 790657 - 07939 521554 Gwyneth Dillon Carlaire, 37 Eversley Court, Minera, Wrexham, LL11 3YZ gwyneth_dillon@btinternet.com - 01978 720096 Claire Livingston Tyn-y-Pwll, Llandegla, Wrexham, LL11 3AY cllrlivington@gmail.com - 07878 134736 Steve Swygart Ceiriog, Allt-yr-Efail, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU steveswygart@icloud.com - 01978 790405 - 07875 751145 Sandra Williams-Blythin Mill Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AW sandegla@yahoo.co.uk - 01978 790241 - 07790 686236 Elizabeth Parker-Clark The Old Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH elizabeth2303@hotmail.com Denbighshire County Councillor - Martyn Holland 19 Maes Ial, Llanarmon-yn-Ial, Mold, CH7 4PZ martyn.holland@denbighshire.gov.uk - 01824 780703 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llandegla yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref i gychwyn am 7.00 yr hwyr ar y nosweithiau canlynol: Nos Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 Nos Iau, 6ed Ionawr, 2022 Nos Iau, 3ydd Mawrth, 2022 Nos Iau, 5ed Mai, 2022 Nos Iau, 7fed Gorffennaf, 2022 Nos Iau, 1af Medi, 2022 Nos Iau, 3ydd Tachwedd, 2022
Dogfennau Llawrlwythwch y dogfennau canlynol: Hysbysiad o Gyfethol Mai 2022 Hysbysiad o Gyfethol Tachwedd 2021
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL
Cynghorwyr Karen Bellis (Cadeirydd) Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH tyhirfarm@gmail.com - 01978 790687 - 07903 727298 Janet Strivens (Is-Gadeirydd) Y Graig, Llandegla, Wrexham, LL11 3BG janet@ygraig.org.uk - 01978 790657 - 07939 521554 Gwyneth Dillon Carlaire, 37 Eversley Court, Minera, Wrexham, LL11 3YZ gwyneth_dillon@btinternet.com - 01978 720096 Claire Livingston Tyn-y-Pwll, Llandegla, Wrexham, LL11 3AY cllrlivington@gmail.com - 07878 134736 Steve Swygart Ceiriog, Allt-yr-Efail, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU steveswygart@icloud.com - 01978 790405 - 07875 751145 Sandra Williams-Blythin Mill Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AW sandegla@yahoo.co.uk - 01978 790241 - 07790 686236 Elizabeth Parker-Clark The Old Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH elizabeth2303@hotmail.com Denbighshire County Councillor - Martyn Holland 19 Maes Ial, Llanarmon-yn-Ial, Mold, CH7 4PZ martyn.holland@denbighshire.gov.uk - 01824 780703 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llandegla yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref i gychwyn am 7.00 yr hwyr ar y nosweithiau canlynol: Nos Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 Nos Iau, 6ed Ionawr, 2022 Nos Iau, 3ydd Mawrth, 2022 Nos Iau, 5ed Mai, 2022 Nos Iau, 7fed Gorffennaf, 2022 Nos Iau, 1af Medi, 2022 Nos Iau, 3ydd Tachwedd, 2022

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs

Dogfennau Llawrlwythwch y dogfennau canlynol: Hysbysiad o Gyfethol Mai 2022 Hysbysiad o Gyfethol Tachwedd 2021