Cookie Consent by TermsFeed Generator
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL
Cynghorwyr Karen Bellis Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH tyhirfarm@gmail.com - 01978 790687 - 07903 727298 Elizabeth Parker-Clark The Old Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH elizabeth2303@hotmail.com - 07702 281121 Janet Strivens (Cadeirydd) Y Graig, Llandegla, Wrexham, LL11 3BG janet@ygraig.org.uk - 01978 790657 - 07939 521554 Gwyneth Dillon (Is-Gadeirydd) Carlaire, 37 Eversley Court, Minera, Wrexham, LL11 3YZ gwyneth_dillon@btinternet.com - 01978 720096 Steve Swygart Ceiriog, Allt-yr-Efail, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU steveswygart@icloud.com - 01978 790405 - 07875 751145 Hilary Berry Bryniau Mawr, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU hil.berry@outlook.com - 07771 515142 Fraser Robertson Plas Yn Coed, Llandegla, Wrexham, LL11 3AL fraser@plasyncoed.me - 01978 790666 Denbighshire County Councillor - Terry Mendies Ty Newydd Mynydd, Llanelidan, Ruthin, LL15 2RG terry.mendies@denbighshire.gov.uk - 07544 844616 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2022 Website designed and maintained by H G Web Designs

Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llandegla yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref i gychwyn am 7.00 yr hwyr ar y nosweithiau canlynol: Nos Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 Nos Iau, 6ed Ionawr, 2022 Nos Iau, 3ydd Mawrth, 2022 Nos Iau, 5ed Mai, 2022 Nos Iau, 7fed Gorffennaf, 2022 Nos Iau, 1af Medi, 2022 Nos Iau, 3ydd Tachwedd, 2022
LLANDEGLA
CYNGOR CYMUNED COMMUNITY COUNCIL
Cynghorwyr Karen Bellis Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH tyhirfarm@gmail.com - 01978 790687 - 07903 727298 Elizabeth Parker-Clark The Old Ty Hir Farm, Llandegla, Wrexham, LL11 3AH elizabeth2303@hotmail.com - 07702 281121 Janet Strivens (Cadeirydd) Y Graig, Llandegla, Wrexham, LL11 3BG janet@ygraig.org.uk - 01978 790657 - 07939 521554 Gwyneth Dillon (Is-Gadeirydd) Carlaire, 37 Eversley Court, Minera, Wrexham, LL11 3YZ gwyneth_dillon@btinternet.com - 01978 720096 Steve Swygart Ceiriog, Allt-yr-Efail, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU steveswygart@icloud.com - 01978 790405 - 07875 751145 Hilary Berry Bryniau Mawr, Llandegla, Wrexham, LL11 3AU hil.berry@outlook.com - 07771 515142 Fraser Robertson Plas Yn Coed, Llandegla, Wrexham, LL11 3AL fraser@plasyncoed.me - 01978 790666 Denbighshire County Councillor - Terry Mendies Ty Newydd Mynydd, Llanelidan, Ruthin, LL15 2RG terry.mendies@denbighshire.gov.uk - 07544 844616 Gwyn Davies (Clerc) 11 Maes Caenog, Clocaenog, Rhuthun, LL15 2AU ifandavies18@yahoo.co.uk - 01824 750283 - 07887 955613
Cyfarfodydd Mae Cyngor Cymuned Llandegla yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref i gychwyn am 7.00 yr hwyr ar y nosweithiau canlynol: Nos Iau, 4ydd Tachwedd, 2021 Nos Iau, 6ed Ionawr, 2022 Nos Iau, 3ydd Mawrth, 2022 Nos Iau, 5ed Mai, 2022 Nos Iau, 7fed Gorffennaf, 2022 Nos Iau, 1af Medi, 2022 Nos Iau, 3ydd Tachwedd, 2022

Cyngor Cymuned Llandegla Community Council © 2022

Website designed and maintained by H G Web Designs